משרדי עורכי הדין המובילים - BDI CODE 2018

5 משרדי עורכי דין 2018 BdiCode פתיחת תיקים במשטרה 0.5% תיקים פלילים במשטרה, עלייה מינוריתשל כ 330,196 נפתחו 2017 בשנת , לאחר מספר שנים בהן נצפתה ירידה. בין התיקים שנפתחו, 2016 ביחס לשנת 14,368 . ביחס לשנה הקודמת 4% היו בגין עברות רכוש, קיטון של כ 139,590 ביחס לכמות 6% תיקים שנפתחו היו בגין עברות נגד ביטחון המדינה, גידול של כ 121,170 נפתחו 2017 . כמו כן, בשנת 2016 התיקים שנפתחו בקטגוריה זו בשנת 964 . ביחס לשנה הקודמת 4% תיקים של עברות כלפי הסדר ציבורי, גידול של כ ביחס 1% , גידול של כ 2017 תיקים נפתחו בשל עברות כלפי חיי אדם בשנת לאשתקד. מגמת הגידול בפתיחת תיקים בשל עברות כלכליות נמשכה, בה נרשמה עלייה 2017 . בשנת 2016 , לעומת 9% תיקים, גידול של כ 799 נפתחו 36,672 במספר התיקים בגין עברות כלפי המוסר, והוא הסתכם ב 15% של כ בכמות עברות המין, ביחס לשנת 8% תיקים. בנוסף, בשנה זו נרשמה עלייה של כ 23% חלה עלייה של כ 2017 תיקים. כמו כן, בשנת 6,302 וסה"כ נפתחו 2016 .2016 במספר התיקים שנפתחו בגין עברות רישוי, ביחס לשנת מיזוגים ורכישות מגמת המיזוגים בקרב משרדי עורכי הדין, והתרחבות משרדי הענק על חשבון המשרדיםהבינוניים והקטנים, ומעברשלשותפים בולטיםממשרד למשרד, נמשכה 2018 גם בשנה החולפת, כפועל יוצא של התחרות החריפה בשוק. בחודש אפריל הודיע משרד ברקמן וקסלר בלום על פירוקו. מחלקת הנדל"ן בראשות עו"ד ארי וקסלר התמזגה אל תוך מחלקת הנדל"ן של משרד גולדפרב זליגמן, ועו"ד רוני 2018 ברקמן פתח משרד בוטיק המתמחה בתחום הליטיגציה. בחודש פברואר צוות ההייטק במשרד ליפא מאיר עבר למשרד אגמון. עו"ד אסנת סרוסי פירסטטר שעמדה בראש מחלקת ההייטק והטכנולוגיה במשרד ליפא מאיר, תנהל את המחלקה, ועמה עברו השותפים דן ארד וסער רוסמן, שני עו"ד נוספים ומתמחה. באותו החודש, משרד יעקב סלומון ליפשיץ צירף לשורותיו את משרדו של אלמוג דורון, שיעמוד בראש מחלקת המיזוגים והרכישות ומחלקת האנרגיה והגז הטבעי. עורכי דין 6 משרד פרל כהן צירף את עו"ד מישל אוחיון ו 2018 בחודש פברואר התמזגו המשרדים של עורכי 2018 נוספים ממשרד ד. מירקין ושות'. בחודש ינואר הדין חיים לוי וגלעד ברון, המתמחים בתחומי המיסוי, פלילי ואזרחי, עברות צווארון לבן ובהלבנת הון. באותו החודש, עורכי הדין ערן שמעוני ואורן גרוס פרשו ממשרד מיתר ליקוורניק וצפויים להקים משרד חדש. כמו כן, משרד רענן הר זהב התמזג עם משרד אדלשטיין. משרד שבלת התמזג עם משרד ראב"ד מגריזו. המשרד החדש 2018 בתחילת , משרד אגמון 2017 שותפים. לקראת סוף 77 עורכי דין, מתוכם כ 210 יכלול כ ושות' צירף לשורותיו את משרד אהוד ארד, המתמחה במשפט מסחרי ומלווה חברות השקעה, אחזקה, הייטק, ביומד וקרנות הון סיכון. עו"ד דליה טל הודיעה על פרישה ממשרד מיתר, ליקוורניק. 2017 בחודש דצמבר בנוסף, עו"ד עמית לדרמן הודיע על פרישתו ממשרד שלמה נס, על מנת להקים עו"ד אלון זיו עבר ממשרד תדמור לוי למשרד 2017 משרד עצמאי. באוקטובר שבלת והעביר פרקטיקה בתחום מימון הפרויקטים והאנרגיה. עו"ד קובי בר לב עזב אתמשרד תדמור, כדי להקיםמחלקת 2017 בחודשספטמבר איכות הסביבה במשרד נשיץ ברנדס אמיר. עורכות הדין כהנא לוינזון ושירן יונה , משרד עמית גרוס חבר למשרד 2017 ניסנבוים עברו יחד איתו. בחודש אוגוסט דורון טיקוצקי. משרד גרוס מתמחה בדיני עבודה, עם דגש על ענף המסעדנות, וכן בדיני הגירה לעובדים זרים המבקשים לעבוד בענף. ( לפי שנים, נתוני לשכת עו"ד מספר עורכי הדין החדשים שהצטרפו לענף ) 3,251 3,472 2,551 2,979 2,793 3,500 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2017 2012 2016 2011 2013 2008 2000 3,651 3,167 2,589 2014 2009 3,453 3,211 2015 2010

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=