משרדי עורכי הדין המובילים - BDI CODE 2018

3 קוראים יקרים, . צמיחת 2016 צמיחה ב 5% , לעומת 3.5% צמח התמ"ג בישראל ב 2017 בשנת , אך 2.4% הייתה נמוכה יותר והסתכמה ב OECD התוצר בממוצע מדינות ה לעומת OECD צמיחת התוצר לנפש הייתה גבוהה יותר בממוצע מדינות ה בהתאמה. המחירים בישראל רשמו בשנה 1.5% לעומת 1.9% ישראל ונאמדה ב , אך עדיין מדובר על שינוי מגמה לעומת השנים 0.4% זו עלייה קטנה יחסית, של האחרונות שהתאפיינו בירידות מחירים. היצוא הישראלי, המושפע מקצב הסחר .2015 מאז מרץ 0.1% , והריבית נותרה נמוכה 1.7% העולמי, עלה בשיעור של בממוצע 5.5% , לעומת 4.2% ונאמד ב 2017 שיעור האבטלה בישראל ירד בשנת , ומגזר הנדל"ן המשיך לספק כותרות, בין היתר בשל אי הוודאות OECD מדינות ה .2016 לעומת 2017 במכירת דירות חדשות ב 20% בענף שגרר ירידה של השנה החולפת שפעה אירועים שנויים במחלוקת שזכו לכותרות ולעניין ציבורי רב. פרשה בולטת היא הצעת מפלגות הבית היהודי והליכוד להוספת "פסקת ההתגברות", שעלתה בעקבות הקושי בפתירת בעיית המסתננים, הצעה זו מאפשרת לממשלה להעביר חוקשנפסל בעבר על ידי בג"צ, ועוררה סערה ציבורית, שבה טענו המתנגדים לה, כי בג"צ הינו הכוח היחיד להגבלת כוחו של השלטון בישראל, ופגיעה בסמכותו מהווה פגיעה חמורה בדמוקרטיה. אירועים נוספים שעוררו עניין הם: פרשיית המסרונים בין שופטת המעצרים בתיק רונית פוזננסקי כץ וחוקר מטעם הרשות לניירות ערך, פרשת סגירת תיק 4000 המעונות נגד רעייתו של ראש הממשלה תמורת מינוי השופטת הילה גרסטל לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה, פרשיית החזרת גופות המחבלים, בה קבע בג"צ בעקבות עתירות של בני משפחות מחבלים, כי לישראל אין סמכות להחזיק גופותמחבלים לצורך מו"מ. בשנה זו גם נבחרו שני שופטים לבית המשפט העליון פרופ' אלכס שטיין ופרופ' עופר גרוסקופף. הליך המינוי ייסד למעשה את הפרקטיקה למו"מ ופשרה בין הדרג הפוליטי לבין שופטי בית המשפט העליון, כאשר אין כיום דומיננטיות של אחד הגורמים בהליך זה. נציין לבסוף את פרשות החקירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וההפגנות מחוץ לביתו של היועץ המשפטי לממשלה, שצפויות עוד לעורר סערה במקרה שבו יוגש כתב אישום. 3.5% , גידול של 64,600 עמד על כ 2017 מספר עורכי הדין בישראל בשנת . בשנים האחרונות אמנם נמשכת מגמת העלייה במספר 2016 בהשוואה לשנת עורכי הדין, אולם שיעור הצמיחה יורד בהדרגה. ברציפות, הוא 14 , הנערך זו השנה ה BdiCode דירוג משרדי עורכי דין עלי ידי כלי חשוב לאיתור וזיהוי משרדי עורכי דין המובילים בתחומי עיסוק שונים. הדירוג מבוסס על איכותהפעילותהעסקיתשבהמעורבים המשרדים בייצוג גופיםמובילים במשק הישראלי. הדירוג מבוצע כך שהמשרדים מעבירים אל החברה מידע עם פירוט העסקאות והפרויקטים שבהם היו מעורבים עם שמות הלקוחות, היקפי הפעילות, פסקי דין משמעותיים ותקדימים משפטיים. צוות הדירוג עורך ראיונות עומק עם המשרדים לקבלת מלוא האינפורמציה על פעילותם, לבחינת איכות , כך BdiCode הלקוחות של המשרד: ככל שהלקוחות מדורגים גבוה יותר בדירוגי המשרד מדורג יותר גבוה. המידע המתקבל מהמשרדים, הכולל תיקים פעילים לשנת הדירוג, מוצלב עם המידע המתקבל מלקוחות המשרד, לרבות קבלת משוב על איכות, מקצועיות ואופי השירותים הניתנים ללקוחות ע"י המשרד. כמו כן, כמדי שנה, מתבצעת פנייה למשרדי עורכי הדין על מנת לקבל חוות דעת על המשרדים הפעילים בתחומים השונים. אנו מקווים שהדירוג תורם תרומה חשובה במיפוי משרדי עורכי דין, ועל ידי כך מסייע לאלה הנדרשים לשירותם בבחירת המשרד המתאים להם. , המופץ למקבלי החלטות באלפי עותקים בארץ ובחו"ל, מהווה, BdiCode דירוג כאמור, נקודת התייחסות חשובה למקבלי ההחלטות. קריאה מהנה CofaceBdi הנהלת אמנון אלטמן איל ינאי תהילה ינאי תהילה ינאי איל ינאי אמנון אלטמן

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=