משרדי עורכי הדין המובילים - BDI CODE 2018

100 משרדי בוטיק עורכי דין 2018 BdiCode דירוג ד"ר א. קלגסבלד ושות', עורכי דין www.klag.co.il אתר office@klag.co.il דוא"ל 03 6110707 פקס 03 6110700 טל' 5268102 , רמת גן 24 , בית גיבור ספורט, קומה 7 רח' מנחם בגין כתובת אקדמיים מובילים וחיבר את הספר "ועדות חקירה (. כמו 2001) " ממלכתיות כן, הוא פירסם מאמרים רביםבתחומיםאלהבכתבי עתמובילים. ניסיון אקדמי זהתורגם לניהול מאבקים משפטיים בתחומיםאלה, הן בקשרעםהליכי בחירות והן עבור גופים מרכזיים במשק, וביניהם גם גופי תקשורת גדולים. בנוסף, ד"ר קלגסבלד נטל חלק במאבקים ציבוריים בעלי חשיבות עקרונית, והוא אחראי להלכות בתחומי משפט מרכזיים אלה. בנוסף, ד"ר קלגסבלד מייצגתדירראשי ממשלה, שרים ודמויות מפתח ציבוריות בוועדות חקירה ממלכתיות. שותפים , LL.B ד"ר קלגסבלד הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב ). ד"ר אביגדור קלגסבלד (, וכן מחברם של 2001) " (, מחבר הספר "ועדות חקירה ממלכתיות LL.M . , Ph.D מאמרים רבים שהתפרסמו בכתבי עת מובילים. ד"ר קלגסבלד שימש כמרצה בבתי ספר שונים למשפטים )ביניהם אוניברסיטת תל אביב(. הוא חבר בפורום מרצים למשפט חוקתי, והוא מרצה, משתתף ומנחה פנלים, כנסים וימי עיון העוסקים בכל ענפי המשפט. במהלך שנות עבודתו ד"ר קלגסבלד ניהל מספר רב של תיקי ליטיגציה מורכבים בעלי פרופיל גבוה, כמו גם תיקים שבהם נקבעו תקדימים משפטיים חשובים בתחומי המשפט המסחרי, הגבלים עסקיים, דיני מכרזים, משפט חוקתי ועבירות צווארון לבן. בנוסף, משנת ד"ר קלגסבלד משמש בורר מטעם מדינת ישראל בהליכי בוררות בשוויץ. 2003 ( ושימש LL.B. ,LL.M. מר שרגא הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב ) אמיר שרגא כמרצה בבתי ספר שונים ללימודי משפטים. מר שרגא התמחה אצל כבוד השופט מר שרגא הצטרף 1998 )בדימוס( אליעזר גולדברג, בבית המשפט העליון. בשנת לצוותו של ד"ר קלגסבלד. מר שרגא ייצג חברות בסכסוכי שליטה מורכבים, ייצג בכירים בקהילה העסקית העולמית בכל הערכאות ובהליכי בוררות. 2 017 משרד מוביל ב- אילינאי תהילהינאי אמנון אלטמן דורג במגזר משרדי הבוטיק במקום הראשון, דורג בקבוצת עילית בתחומי הליטיגציה וצווארון לבן 2017 לשנת ד"ר א. קלגסבלד ושות', עורכי דין ד"ר אביגדור קלגסבלד שותף בכיר תחום עיסוק משרד עו"ד המתמחה בליטיגציה 2008 שנת יסוד אמיר שרגא שותף הדין המובילים „ ד"ר א. קלגסבלד ושות', עורכי דין, הוא ממשרדי עורכי ידי ד"ר א. קלגסבלד, מהליטיגטוריםהמוערכים „ בישראל. המשרד נוסד על בישראל. המשרד עוסק בליטיגציה בכל הערכאות המשפטיות וכן בהליכי בוררות, גישור וועדות חקירה ממלכתיות ואחרות. ד"ר קלגסבלד וצוותו מייצגיםתדירראשיממשלהושרים,דמויותמפתחציבוריות,בכיריםבקהילה לאומיות וישראליות מובילות בתחומן, וכן „ העסקית בישראל, חברות בין . המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ 400 דמויות בולטות מרשימת פורבס מקצועי וייצוג במגוון רחב של נושאים משפטיים ובהתדיינויות מורכבות, והכלתוךשימושבידעמעמיק ובמומחיות, בניסיון עשיר ובחשיבה יצירתית. שיטת העבודה עם ניסיון של למעלה משלושים שנה בליטיגציה, ד"ר קלגסבלד מוביל בעצמו את הצוות בכל אחד מהתיקים המטופלים על ידי המשרד. כל תיק מטופל על ידי שניים עד ארבעה עורכי דין, בהתאם למורכבות התיק ולצורכי הלקוח. הצוות של ד"ר קלגסבלד מכוון תוצאה ומיישם חשיבה אסטרטגית, יצירתיות, עבודת צוות וכישורים בין תחומיים במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר האפשרית עבור הלקוח. מספר התיקים הקטן יחסיתשבהם מטפל המשרד, בכל רגע נתון, מבטיח ללקוח את מלוא תשומת הלב של הצוות המטפל בעניינו. תחומי ההתמחות העיקריים של המשרד צוות המשרד מטפל בתביעות מורכבות בקשר סכסוכים אזרחיים מורכבים עם עסקאות בתחומים שונים, מייצג תאגידים בינלאומיים בהליכים המתנהלים נגדם בארץ ומסייע לעורכי הדין הזרים בסכסוכים המתנהלים נגד לקוחות המשרד בחו"ל. לד"ר קלגסבלד ניסיון עשיר בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים. ניסיון זה משמש את המשרד בהליכים אזרחיים מורכבים ובייצוג דמויות בולטות בקהילת העסקים. ד"ר קלגסבלד וצוותו טיפלו במאבקי שליטה מורכבים בחברות גדולות, בסכסוכים בין בעלי מניות ובהליכים נגד נושאי משרה, בתביעות עושק מיעוט, בתביעות לאכיפת הסכמי מכר מניות ולביטול הסכמים כאלה ובסכסוכים מורכבים נוספים הנוגעים למרקם היחסים התאגידי. הליווי המשפטי הניתן על ידי המשרד בקשר עם סכסוכים אלה הוא ליווי כולל, שבמסגרתו ד"ר קלגסבלד מופיע בערכאותמשפטיות שונות, משתתף בישיבות דירקטוריון בארץ ובחו"ל ונוטל חלק בישיבות הנהלה. צוות המשרד מלווה חשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון צווארון לבן לבן )ביניהם תאגידי ענק ובכירים בקהילה העסקית(. הליווי ניתן משלבי החקירה דרך הליכי השימוע וייצוג בהליך הפלילי עצמו, ועד להכרעות דין תקדימיות. ד"ר קלגסבלד אחראי לזיכויים של מי שהואשמו בעבירות חמורות בדיני ניירות ערך. בנוסף, המשרד מלווה תאגידים שהם נפגעי עבירות צווארון לבן ומסייע להם בהיבטים של ההליכים הפליליים והאזרחיים הקשורים בביצוע העבירות האמורות. ד"ר קלגסבלד אחראי להלכות מרכזיות בתחום ההגבלים הגבלים עסקיים העסקיים. המשרד מעניק ייעוץ בהיבטים אזרחיים ופליליים של הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולים ומייצג מול הרשויות ובערכאות משפטיות. לד"ר קלגסבלד ניסיון אקדמי משפט מנהלי, משפט חוקתי וועדות חקירה עשיר בתחומי משפט אלה: ד"ר קלגסבלד שימש כמרצה למשפט חוקתי במוסדות 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=